Domovská stránka Pridať k obľúbeným


Doména:
ec2-3-226-97-214.compute-1.amazonaws.com
IP adresa počítača: 3.226.97.214

Určite viete o darovaní 2% z dane. Je možné tak urobiť aj v prospech klubu Metropol. Ak máte záujem, tak si stiahnite tieto tlačivá:

pre fyzickú osobu

pre právnickú osobu

a potvrdenie


Ak daňové priznanie robí zamestnávateľ, buď sa tlačivo fyzická osoba dá zamestnávateľovi a ten ho pošle aj s daňovým priznaním, alebo sa od zamestnávateľa vyžiada tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane a spolu s tlačivom fyzická osoba odnesie na daňovy úrad, alebo pošle. Ak si niekto robí daňové priznanie sám tak to tlačivo /fyzická osoba/ pripojí k daň. priznaniu.
Tlačivo Pravnická osoba sa týka právnických osôb.

Tí, ktorí dajú 2%, nech kópiu tlačiva doručia Dušanovi Beránkovi, aby sme vedeli dokumentovat Habošovi, koľko peňazí má dať oddielu.


© Mojo 2004